Szkolenie zostało zrealizowane z należytą starannością. Na podkreślenie zasługuje rzetelne poruszanie zagadnień oraz partnerski styl prowadzenia szkolenia. Zarówno część teoretyczna jak i praktyczna, były przekazane ciekawie i angażująco. Zajęcia stały się również okazją do wymiany doświadczeń między uczestnikami a trenerką.

Gliwicki Ośrodek Metodyczny

Całokształt przebiegu dotychczasowej współpracy pozwala nam postrzegać Lucky Mind jako partnera, który w sposób rzetelny traktuje powierzone projekty. Rekomendujemy jako wiarygodnego i profesjonalnego wykonawcę.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Sosnowcu

Świetni wykładowcy, profesjonalne podejście i ogrom wiedzy 🙂 Szczerze polecam!

Pani Karolina – absolwentka szkolenia