Pedagog, trener technik pamięciowych oraz szybkiego czytania.  Od 2010 roku związana ze szkolnictwem; specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku szkolnym. Praca dydaktyka daje jej ogromną radość oraz poczucie spełnienia zawodowego. Prowadzi zajęcia z zakresu szybkiego czytania i technik pamięciowych, bliskie są jej również szkolenia z autoprezentacji (wizaż i stylizacja), komunikacji i tożsamości społecznej.…

Ewa Bensz-Smagała - diagnoza autyzu ADOS-2

Psycholog dziecięcy, trener technik pamięciowych i szybkiego czytania. Od 2008 roku związana ze szkolnictwem wyższym, jako konsultant, nauczyciel akademicki i trener. Zajmuje się prowadzeniem i koordynacją całej działalności Lucky Mind, natomiast w pracy dydaktycznej koncentruje się na zajęciach dedykowanych dzieciom. Jej praca związana jest też z ciągłym rozwojem – uczestniczy w szkoleniach i kursach, dzięki…