Trener, pedagog, konsultant. Absolwentka specjalizacji Język Biznesu w Instytucie Filologi Wschodnio-Słowiańskiej na Uniwersytecie Opolskim. Certyfikowany Praktyk NLP i NLP w Biznesie. Trener i Coach sprzedaży Wrocławskiej Akademii Trenerów Sprzedaży. Szkoli z pasją od ponad 10 lat. Będąc mamą z radością i pasją uczy dzieci, młodzież oraz maturzystów technik pamięciowych, kreatywnej nauki oraz szybkiego czytania. Podczas…

Pedagog, trener technik pamięciowych oraz szybkiego czytania.  Od 2010 roku związana ze szkolnictwem; specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku szkolnym. Praca dydaktyka daje jej ogromną radość oraz poczucie spełnienia zawodowego. Prowadzi zajęcia z zakresu szybkiego czytania i technik pamięciowych, bliskie są jej również szkolenia z autoprezentacji (wizaż i stylizacja), komunikacji i tożsamości społecznej.…