Trener, pedagog, konsultant. Absolwentka specjalizacji Język Biznesu w Instytucie Filologi Wschodnio-Słowiańskiej na Uniwersytecie Opolskim. Certyfikowany Praktyk NLP i NLP w Biznesie. Trener i Coach sprzedaży Wrocławskiej Akademii Trenerów Sprzedaży. Szkoli z pasją od ponad 10 lat. Będąc mamą z radością i pasją uczy dzieci, młodzież oraz maturzystów technik pamięciowych, kreatywnej nauki oraz szybkiego czytania. Podczas…

Pedagog, trener technik pamięciowych oraz szybkiego czytania.  Od 2010 roku związana ze szkolnictwem; specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku szkolnym. Praca dydaktyka daje jej ogromną radość oraz poczucie spełnienia zawodowego. Prowadzi zajęcia z zakresu szybkiego czytania i technik pamięciowych, bliskie są jej również szkolenia z autoprezentacji (wizaż i stylizacja), komunikacji i tożsamości społecznej.…

PRowiec z zawodu, trener z powołania. Absolwent London School of Public Relations. Od kilku lat związany ze śląską branżą medialną, odpowiada za projekty komunikacyjne i marketingowe. Trener technik szybkiego czytania i efektywnego zapamiętywanie ECU Efekt. Specjalizuje się w szkoleniach dla młodzieży, dorosłych oraz dla biznesu.

Ewa Bensz-Smagała - diagnoza autyzu ADOS-2

Psycholog dziecięcy, trener technik pamięciowych i szybkiego czytania. Od 2008 roku związana ze szkolnictwem wyższym, jako konsultant, nauczyciel akademicki i trener. Zajmuje się prowadzeniem i koordynacją całej działalności Lucky Mind, natomiast w pracy dydaktycznej koncentruje się na zajęciach dedykowanych dzieciom. Jej praca związana jest też z ciągłym rozwojem – uczestniczy w szkoleniach i kursach, dzięki…