Zapraszamy na konferencję – współczesne trendy w zarządzaniu

B&M Day 2015 to konferencja, skierowana do studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Głównym celem konferencji jest przybliżenie tematyki współczesnych trendów w Zarządzaniu oraz zapoznanie się z  wyzwaniami związanymi z pracą dotyczącą zakresu zarządzania i marketingu. Organizatorzy – Koło Naukowe Praktyków Zarządzania Tarcza – zamierza w ten sposób  przedstawić rozwiązania naukowe stosowane w praktyce biznesowej a także zachęcić studentów do możliwości rozpoczęcia współpracy ze środowiskiem naukowym.

Pani Ewa Bensz – trener Lucky Mind wygłosi prelekcję na temat kreatywności w zarządzaniu firmą. Pełny program wydarzenia znajdziecie tutaj. Serdecznie zapraszamy!

Ewa Bensz
Ewa Bensz-Smagała – psycholog dziecięcy, oligofrenopedagog.

Od 2008 roku związana z edukacją, specjalizuje się w pracy z dziećmi z problemami edukacyjnymi, realizuje ścieżkę licencyjną w kierunku terapeuty behawioralnego.
Oprócz pracy w charakterze trenera technik pamięciowych w Lucky Mind, związana jest zawodowo z dwoma instytucjami: Centrum Terapii Behawioralnej w Gliwicach - gdzie prowadzi terapię dzieci ze spektrum autyzmu, oraz Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową - jako pracownik naukowo-dydaktyczny katedry Psychologii.
Jest trenerem rad pedagogicznych w obszarze neurodydaktyki i metodyki nauczania, oraz superwizorem placówek edukacyjnych z zakresu kreatywności i metod aktywizujących.
Jej największą pasją jest nauczanie najmłodszych – pracuje z dziećmi, które mają problemy z nauką, są zagrożone dysleksją, wykluczeniem społecznym, z deficytami uwagi.
Regularnie publikuje artykuły z zakresu neurodydaktyki i efektywnego uczenia się w mediach tradycyjnych i internetowych, m.in.: Dziennik Zachodni, Gazeta Wyborcza, natemat.pl. Interesuje się tematyką kreatywności, prowadzi badania naukowe związane z efektywnością pamięci i percepcją.
Ewa Bensz on Facebook