Zapraszamy na konferencję – współczesne trendy w zarządzaniu

B&M Day 2015 to konferencja, skierowana do studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Głównym celem konferencji jest przybliżenie tematyki współczesnych trendów w Zarządzaniu oraz zapoznanie się z  wyzwaniami związanymi z pracą dotyczącą zakresu zarządzania i marketingu. Organizatorzy – Koło Naukowe Praktyków Zarządzania Tarcza – zamierza w ten sposób  przedstawić rozwiązania naukowe stosowane w praktyce biznesowej a także zachęcić studentów do możliwości rozpoczęcia współpracy ze środowiskiem naukowym.

Pani Ewa Bensz – trener Lucky Mind wygłosi prelekcję na temat kreatywności w zarządzaniu firmą. Pełny program wydarzenia znajdziecie tutaj. Serdecznie zapraszamy!

Ewa Bensz
Ewa Bensz – Pedagog, trener, nauczyciel akademicki.

Od 10 lat związana z edukacją, prowadzi zarówno grupowe jak i indywidualne treningi kreatywności, warsztaty oraz kursy technik pamięciowych i szybkiego czytania, konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży. Jest trenerem rad pedagogicznych w obszarze neurodydaktyki i metodyki nauczania, oraz superwizorem placówek edukacyjnych z zakresu kreatywności i metod aktywizujących.
Jej największą pasją jest nauczanie najmłodszych – pracuje z dziećmi, które mają problemy z nauką, są zagrożone dysleksją, wykluczeniem społecznym, z deficytami uwagi.
Regularnie publikuje artykuły z zakresu doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości i efektywnego uczenia się w mediach tradycyjnych i internetowych, m.in.: Dziennik Zachodni, Gazeta Wyborcza, natemat.pl. Interesuje się tematyką neurodydaktyki, prowadzi badania naukowe związane z efektywnością pamięci i percepcją.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP na kierunku Pedagogika, obecnie studiuje z pasją Psychologię kliniczną dzieci i młodzieży na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Kwalifikacje trenerskie uzyskała w ramach Szkoły Trenerów Grupy Trop, oraz projektu Eurotrener realizowanego przez CSiRO Meritum w Katowicach. Certyfikowany trener technik pamięciowych i szybkiego czytania ECU Efekt. Jest prelegentką konferencji poświęconych tematyce doradztwa zawodowego, psychologii oraz neuropsychologii; m.in.: II Międzynarodowego Sympozjum Neurodydaktyki Uniwersytetu Śląskiego, Konferencji Brainstorm Uniwersytetu Warszawskiego, W stronę człowieka – Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii i Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ewa Bensz on Facebook