Trener Lucky Mind prelegentem ogólnopolskiej konferencji dla Dyrektorów szkół

Już w najbliższym tygodniu odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiej konferencji „Nowoczesny Dyrektor”. 27 – 28 marca to dwa dni pełne specjalistycznych wykładów i inspirujących seminariów w gronie doświadczonych ekspertów  – wszystko to czeka na uczestników 5. edycji konferencji.

Wydarzenie to nie tylko przestrzeń dyskusji i wymiany doświadczeń ponad czterystu najbardziej aktywnych Dyrektorów szkół oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski. To przede wszystkim okazja, by przekonać się, że umiejętne zarządzanie z wykorzystaniem  innowacyjnych narzędzi w obszarze edukacji podnosi efekty pracy oraz po prostu ułatwia codzienne obowiązki managerów placówek.

Nasz trener, Ewa Bensz poprowadzi seminarium z zakresu wdrożenia programu doradztwa zawodowego w klasach 7 szkoły podstawowej. W nowych ramowych planach nauczania pojawiają się godziny przeznaczone specjalnie na doradztwo zawodowe –  doradca zawodowy lub nauczyciel przygotowany do pełnienia tej funkcji pojawi się wielokrotnie w ciągu roku szkolnego w każdej klasie i poprowadzi obowiązkowe zajęcia z tego zakresu. Samo doradztwo stanie się codziennym elementem pracy szkoły. Jak więc  przygotować się do nowej funkcji? Gdzie szukać inspiracji i źródeł wsparcia metodycznego nauczycieli? Jak uczynić doradztwo atrakcyjną wizytówką szkoły? O tym będzie nasze spotkanie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia tutaj. Do zobaczenia!

Ewa Bensz
Ewa Bensz-Smagała – psycholog dziecięcy, oligofrenopedagog.

Od 2008 roku związana z edukacją, specjalizuje się w pracy z dziećmi z problemami edukacyjnymi, realizuje ścieżkę licencyjną w kierunku terapeuty behawioralnego.
Oprócz pracy w charakterze trenera technik pamięciowych w Lucky Mind, związana jest zawodowo z dwoma instytucjami: Centrum Terapii Behawioralnej w Gliwicach - gdzie prowadzi terapię dzieci ze spektrum autyzmu, oraz Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową - jako pracownik naukowo-dydaktyczny katedry Psychologii.
Jest trenerem rad pedagogicznych w obszarze neurodydaktyki i metodyki nauczania, oraz superwizorem placówek edukacyjnych z zakresu kreatywności i metod aktywizujących.
Jej największą pasją jest nauczanie najmłodszych – pracuje z dziećmi, które mają problemy z nauką, są zagrożone dysleksją, wykluczeniem społecznym, z deficytami uwagi.
Regularnie publikuje artykuły z zakresu neurodydaktyki i efektywnego uczenia się w mediach tradycyjnych i internetowych, m.in.: Dziennik Zachodni, Gazeta Wyborcza, natemat.pl. Interesuje się tematyką kreatywności, prowadzi badania naukowe związane z efektywnością pamięci i percepcją.
Ewa Bensz on Facebook