Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Humanitas

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanitas. Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem pełni Śląski Kurator Oświaty.

Szkolenia, warsztaty i konferencje proponowane przez ODN są spotkaniami na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Stanowią możliwość pogłębienia wiedzy, wymiany doświadczeń, a także zdobycia nowych umiejętności praktycznych przydatnych w codziennej pracy pedagogów i  nauczycieli. Podążając za potrzebami środowiska edukacyjnego, ODN kształci nauczycieli nie tylko w zakresie kompetencji podstawowych, ale również w odniesieniu do stosowania nowoczesnych technologii w placówkach oświatowych.

Szkolenia, warsztaty czy seminaria organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Humanitas” mają postać zajęć praktycznych uzupełnianych wiedzą teoretyczną przekazywaną przez prowadzącego.

W ramach współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas realizujemy szkolenia z zakresu neurodydaktyki. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą ośrodka tutaj.

Ewa Bensz
Ewa Bensz – Pedagog, trener, nauczyciel akademicki.

Od 10 lat związana z edukacją, prowadzi zarówno grupowe jak i indywidualne treningi kreatywności, warsztaty oraz kursy technik pamięciowych i szybkiego czytania, konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży. Jest trenerem rad pedagogicznych w obszarze neurodydaktyki i metodyki nauczania, oraz superwizorem placówek edukacyjnych z zakresu kreatywności i metod aktywizujących.
Jej największą pasją jest nauczanie najmłodszych – pracuje z dziećmi, które mają problemy z nauką, są zagrożone dysleksją, wykluczeniem społecznym, z deficytami uwagi.
Regularnie publikuje artykuły z zakresu doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości i efektywnego uczenia się w mediach tradycyjnych i internetowych, m.in.: Dziennik Zachodni, Gazeta Wyborcza, natemat.pl. Interesuje się tematyką neurodydaktyki, prowadzi badania naukowe związane z efektywnością pamięci i percepcją.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP na kierunku Pedagogika, obecnie studiuje z pasją Psychologię kliniczną dzieci i młodzieży na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Kwalifikacje trenerskie uzyskała w ramach Szkoły Trenerów Grupy Trop, oraz projektu Eurotrener realizowanego przez CSiRO Meritum w Katowicach. Certyfikowany trener technik pamięciowych i szybkiego czytania ECU Efekt. Jest prelegentką konferencji poświęconych tematyce doradztwa zawodowego, psychologii oraz neuropsychologii; m.in.: II Międzynarodowego Sympozjum Neurodydaktyki Uniwersytetu Śląskiego, Konferencji Brainstorm Uniwersytetu Warszawskiego, W stronę człowieka – Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii i Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ewa Bensz on Facebook