Wystąpienia publiczne – czyli jak zainteresować naszą publiczność

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników

Szkolenie ma na celu przybliżenie mechanizmów efektywnej pracy z grupą, profesjonalnej prezentacji i skutecznej komunikacji. Uczestnicy dowiedzą się jakich narzędzi używać aby wykorzystać mechanizmy procesu grupowego w wystąpieniach publicznych, korzystać z innowacyjnych narzędzi prezentacji pomysłów oraz jak w ciekawy i niekonwencjonalny sposób zainteresować odbiorców. Trening wystąpień publicznych dla firm to rozwiązanie które wskazuje możliwości wykorzystania technik kreatywnych w komunikacji, budowania profesjonalnego wizerunku oraz trafnej argumentacji w prezentacjach i wystąpieniach.

Adresaci szkolenia

Zajęcia skierowane do właścicieli firm i menedżerów odpowiedzialnych za wynik pracy całego zespołu, handlowców, od których stale wymaga się podnoszenia wyników sprzedaży i specjalistów pracujących pod silną presją czasu i zadań, a także wszystkich tych, którzy odczuwają potrzebę zwiększania własnej skuteczności i efektywności w pracy zawodowej.

Efekty:

Szkolenie wyposaża uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu profesjonalnego prezentowania treści i efektywnej komunikacji. Dzięki nabytym umiejętnościom i poznanym narzędziom uczestnicy poprawią efekty swojej pracy w obszarach:
– umiejętność prowadzenia prezentacji
– zwiększenie zainteresowania odbiorców i budowanie zaangażowania
– wykorzystywanie języka perswazji

Metody pracy:

Case study, dyskusja, praktyczne ćwiczenia indywidualne i grupowe, mini-wykłady.

Ramowy program szkolenia:

 • Scenariusz podawania informacji
 • Model AIDA – czyli jak zdobyć uwagę odbiorców
 • Znaczenie krzywej uwagi odbiorcy dla przeprowadzenia interesującej prezentacji.
 • Key messages – czyli kluczowe przesłania w prezentacji
 • Storytelling –  czyli jak zjednać sobie  słuchacza i zapaść w jego pamięć
 • Stosowanie języka korzyści
 • Selektywna uwaga
 • Bariery w komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Język perswazji – jak mówić aby przekonać odbiorców?
 • Rola dysonansu w komunikacji
 • Emocjonalny odbiór przekazu
 • Warsztat z kamerą
 • Wizerunek prezentera – co świadczy o profesjonalizmie?
 • Sztuka retoryki – narzędzia budowania zaciekawienia
 • Kontrola emocji i stresu podczas wystąpienia
 • Wykorzystanie rekwizytów, materiałów i próbek podczas prezentacji