Trening kreatywności

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników

Szkolenie ma na celu przybliżenie mechanizmów generowania pomysłów oraz wykorzystywania technik kreatywnych w działalności firmy. Uczestnicy dowiedzą się jakich narzędzi używać aby efektywnie wykorzystać potencjał kreatywny w zespole, korzystać z niestandardowych narzędzi tworzenia pomysłów oraz jak w ciekawy i niekonwencjonalny sposób zaistnieć na rynku i komunikować się z klientami oraz otoczeniem. Trening kreatywności dla firm do rozwiązanie które wskazuje możliwości nowych rozwiązań, wykorzystania trendów, zwiększenia pozycji firmy w otoczeniu biznesowym.

Adresaci szkolenia

Zajęcia skierowane są zarówno do menedżerów, właścicieli firm, jak i osób odpowiedzialnych za tworzenie kreacji, strategii działalności firmy czy treści promocyjnych

Metody pracy:

Case study, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe

 

Program szkolenia

  • jak funkcjonuje mózg – jakie komunikaty promocyjne są atrakcyjne dla odbiorcy?
  • słowa, obrazy czy dźwięki – bodźce reklamowe atrakcyjne dla naszego mózgu
  • kreatywność jako nowa kompetencja w firmie
  • sposoby pobudzania kreatywności i generowania pomysłów
  • strategia innowacyjności – jak zbudować kulturę kreatywności w firmie
  • case study – przykłady marek które zdobyły rynek wykorzystując niestandardowe rozwiązania w strategii rozwoju
  • kreatywne sposoby komunikacji firmy z otoczeniem
  • generowanie pomysłów i budowanie kreatywnego zespołu
  • narzędzia kreatywne – praktyczne ćwiczenia i wskazówki do wykorzystania w biznesie