Negocjuj z głową

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w nowoczesne narzędzia prowadzenia rozmów handlowych oraz negocjacji. Program obejmuje zarówno przygotowanie merytoryczne, jak i praktyczne przećwiczenie technik w wybranych symulacjach. Ponadto przedstawione zostaną studium przypadków dzięki którym uczestnicy będą mogli poznać rozwiązania stosowane w innych branżach, z możliwością modyfikacji i wykorzystania ich do własnej pracy zawodowej. Szkolenie obejmuje nie tylko techniki negocjacyjne, ale również style komunikacji i percepcji – kompleksowo zajmuje się tematyką prowadzenia spotkania i budowania relacji interpersonalnych

 

Adresaci szkolenia

Zajęcia skierowane są zarówno do menedżerów, właścicieli firm, jak i osób odpowiedzialnych za realizację planów sprzedażowych czy zamówień materiałów i usług

Metody pracy:

Case study, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe

 

Program szkolenia

I moduł

Negocjacje – czy zawsze jedna ze stron jest poszkodowana? Style prowadzenia negocjacji, wprowadzenie do teorii gier negocjacyjnych.

Komunikacja – czy kompetencje społeczne są potrzebne w negocjacjach? Efektywna komunikacja jako element sukcesu negocjacji biznesowych.

Emocje jako bariera komunikacyjna w negocjacjach – jak oddzielić emocje i relacje personalne od celów spotkania.

II moduł

Techniki negocjacji – zapoznanie z technikami negocjacyjnymi. Przegląd technik skutecznych w pracy zawodowej.

Dopasowanie techniki negocjacyjnej do sytuacji – analiza celów i potrzeb drugiej strony, diagnoza stylu komunikacji partnera negocjacyjnego.

Praktyczne ćwiczenia wykorzystania technik negocjacyjnych – case study i symulacje sytuacji negocjacyjnych w środowisku zawodowym.

III moduł

Dylemat więźnia – czyli co można zyskać, a co można stracić w negocjacjach. Kompromis czy rywalizacja – jaka technika generuje największy zysk w negocjacjach.

Trudne sytuacje – karuzela chwytów negocjacyjnych – sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientami, ćwiczenia z zakresu wykorzystania technik w codziennych sytuacjach zawodowych.