Neuronietypowi – współczesne wyzwania spektrum autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzony jest corocznie 2 kwietnia. To wydarzenie ma na celu propagowanie wiedzy na temat spektrum autyzmu i wzrost świadomości społeczeństwa.

Ta inicjatywa została zapoczątkowana przez Moza bint Nasser, małżonki emira Hamada ibn Chalifa as-Sani z Kataru. Obecnie na całym świecie organizowane są wydarzenia popularno-naukowe warsztaty i happeningi, mające na celu pokazywanie możliwości poprawy jakości życia osób ze spektrum autyzmu.

Obecnie już nie tylko 2 kwietnia, lecz przez cały tydzień organizowane są wydarzenia wspierające tą ideę.

W tym roku, po raz pierwszy dołączyła Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach. Już 6 kwietnia odbędzie się pierwsza bezpłatna konferencja, gdzie spotkają się eksperci-praktycy, opowiadając o swoich doświadczeniach zawodowych. Psycholodzy, terapeuci i pedagodzy będą gośćmi tego wydarzenia.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie tutaj.

Serdecznie zapraszamy!

Ewa Bensz
Ewa Bensz-Smagała – psycholog dziecięcy, oligofrenopedagog.

Od 2008 roku związana z edukacją, specjalizuje się w pracy z dziećmi z problemami edukacyjnymi, realizuje ścieżkę licencyjną w kierunku terapeuty behawioralnego.
Oprócz pracy w charakterze trenera technik pamięciowych w Lucky Mind, związana jest zawodowo z dwoma instytucjami: Centrum Terapii Behawioralnej w Gliwicach - gdzie prowadzi terapię dzieci ze spektrum autyzmu, oraz Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową - jako pracownik naukowo-dydaktyczny katedry Psychologii.
Jest trenerem rad pedagogicznych w obszarze neurodydaktyki i metodyki nauczania, oraz superwizorem placówek edukacyjnych z zakresu kreatywności i metod aktywizujących.
Jej największą pasją jest nauczanie najmłodszych – pracuje z dziećmi, które mają problemy z nauką, są zagrożone dysleksją, wykluczeniem społecznym, z deficytami uwagi.
Regularnie publikuje artykuły z zakresu neurodydaktyki i efektywnego uczenia się w mediach tradycyjnych i internetowych, m.in.: Dziennik Zachodni, Gazeta Wyborcza, natemat.pl. Interesuje się tematyką kreatywności, prowadzi badania naukowe związane z efektywnością pamięci i percepcją.
Ewa Bensz on Facebook