Neuronietypowi – współczesne wyzwania spektrum autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzony jest corocznie 2 kwietnia. To wydarzenie ma na celu propagowanie wiedzy na temat spektrum autyzmu i wzrost świadomości społeczeństwa.

Ta inicjatywa została zapoczątkowana przez Moza bint Nasser, małżonki emira Hamada ibn Chalifa as-Sani z Kataru. Obecnie na całym świecie organizowane są wydarzenia popularno-naukowe warsztaty i happeningi, mające na celu pokazywanie możliwości poprawy jakości życia osób ze spektrum autyzmu.

Obecnie już nie tylko 2 kwietnia, lecz przez cały tydzień organizowane są wydarzenia wspierające tą ideę.

W tym roku, po raz pierwszy dołączyła Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach. Już 6 kwietnia odbędzie się pierwsza bezpłatna konferencja, gdzie spotkają się eksperci-praktycy, opowiadając o swoich doświadczeniach zawodowych. Psycholodzy, terapeuci i pedagodzy będą gośćmi tego wydarzenia.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie tutaj.

Serdecznie zapraszamy!

Ewa Bensz
Ewa Bensz – Pedagog, trener, nauczyciel akademicki.

Od 10 lat związana z edukacją, prowadzi zarówno grupowe jak i indywidualne treningi kreatywności, warsztaty oraz kursy technik pamięciowych i szybkiego czytania, konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży. Jest trenerem rad pedagogicznych w obszarze neurodydaktyki i metodyki nauczania, oraz superwizorem placówek edukacyjnych z zakresu kreatywności i metod aktywizujących.
Jej największą pasją jest nauczanie najmłodszych – pracuje z dziećmi, które mają problemy z nauką, są zagrożone dysleksją, wykluczeniem społecznym, z deficytami uwagi.
Regularnie publikuje artykuły z zakresu doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości i efektywnego uczenia się w mediach tradycyjnych i internetowych, m.in.: Dziennik Zachodni, Gazeta Wyborcza, natemat.pl. Interesuje się tematyką neurodydaktyki, prowadzi badania naukowe związane z efektywnością pamięci i percepcją.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP na kierunku Pedagogika, obecnie studiuje z pasją Psychologię kliniczną dzieci i młodzieży na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Kwalifikacje trenerskie uzyskała w ramach Szkoły Trenerów Grupy Trop, oraz projektu Eurotrener realizowanego przez CSiRO Meritum w Katowicach. Certyfikowany trener technik pamięciowych i szybkiego czytania ECU Efekt. Jest prelegentką konferencji poświęconych tematyce doradztwa zawodowego, psychologii oraz neuropsychologii; m.in.: II Międzynarodowego Sympozjum Neurodydaktyki Uniwersytetu Śląskiego, Konferencji Brainstorm Uniwersytetu Warszawskiego, W stronę człowieka – Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii i Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ewa Bensz on Facebook