Matura, nauka i szybkie czytanie

Nie bez powodu mówi się, że matura to egzamin dojrzałości. To pierwszy krok w dorosłość, początek nowej epoki w życiu młodego człowieka. Beztroskie lata liceum już nigdy nie wrócą, teraz tylko praca, praca, praca…

Wszystko się zgadza, ale cofnijmy się o jeden krok – moment przygotowań do matury. Ten egzamin to nie tylko symboliczna furtka, przez którą młody człowiek przechodzi do nowego otoczenia, pełnego nowych praw i możliwości. To także sprawdzenie się, w jaki sposób uczeń potraktuje swój obowiązek solidnego przygotowania się do tego pierwszego, ważnego egzaminu.

W 2013 roku co piąty maturzysta nie zdał egzaminu dojrzałości. Podczas rozmów z uczniami padało wiele argumentów podsumowujących tą sytuację; bo zły sposób nauczania, bo zadania trudne, bo nauczyciele złośliwi. Żadna osoba nie przyznała, że ciężar odpowiedzialności może leżeć po jej stronie – że czas poświęcony na naukę był niewystarczający, lub nieefektywnie wykorzystywany.

Medal oczywiście ma dwie strony – faktycznie, duże znaczenie ma tutaj podejście nauczyciela, sposób zachęcania do nauki, prezentacji materiału. Jednak młodzi ludzie muszą zrozumieć odpowiedzialność, jaka na nich ciąży w tym przypadku – odpowiedzialność za podjęcie aktywności, zaplanowanie i zrealizowanie celu, jakim jest zdanie matury. Pomagają w tym techniki szybkiego czytania i zapamiętywania. Młodzież zniechęcona do czytaniem książek, przyzwyczajona do multimedialnych nowinek może w sposób szybki i efektywny poznawać nowy materiał, uczyć się w sposób obrazowy i skuteczny. Mózg dorosłego człowieka podczas czytania i nauki szybko się nudzi – a co dopiero mózg nastolatka? Dlatego tak ważne jest dostarczanie nowych bodźców, wzbudzanie zainteresowania, oraz prowadzenie notatek w sposób obrazowy, wpływający na wyobraźnię.

Drogi maturzysto, chcesz się przekonać, jak łatwo przyswoić materiał? Zapraszamy na kurs:)

Ewa Bensz
Ewa Bensz – Pedagog, trener, nauczyciel akademicki.

Od 10 lat związana z edukacją, prowadzi zarówno grupowe jak i indywidualne treningi kreatywności, warsztaty oraz kursy technik pamięciowych i szybkiego czytania, konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży. Jest trenerem rad pedagogicznych w obszarze neurodydaktyki i metodyki nauczania, oraz superwizorem placówek edukacyjnych z zakresu kreatywności i metod aktywizujących.
Jej największą pasją jest nauczanie najmłodszych – pracuje z dziećmi, które mają problemy z nauką, są zagrożone dysleksją, wykluczeniem społecznym, z deficytami uwagi.
Regularnie publikuje artykuły z zakresu doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości i efektywnego uczenia się w mediach tradycyjnych i internetowych, m.in.: Dziennik Zachodni, Gazeta Wyborcza, natemat.pl. Interesuje się tematyką neurodydaktyki, prowadzi badania naukowe związane z efektywnością pamięci i percepcją.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP na kierunku Pedagogika, obecnie studiuje z pasją Psychologię kliniczną dzieci i młodzieży na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Kwalifikacje trenerskie uzyskała w ramach Szkoły Trenerów Grupy Trop, oraz projektu Eurotrener realizowanego przez CSiRO Meritum w Katowicach. Certyfikowany trener technik pamięciowych i szybkiego czytania ECU Efekt. Jest prelegentką konferencji poświęconych tematyce doradztwa zawodowego, psychologii oraz neuropsychologii; m.in.: II Międzynarodowego Sympozjum Neurodydaktyki Uniwersytetu Śląskiego, Konferencji Brainstorm Uniwersytetu Warszawskiego, W stronę człowieka – Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii i Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ewa Bensz on Facebook