Cudowne (?) dzieci

Z każdego źródła bombardują mnie informacje, że dzisiejsze dziesięcio- i dwunastolatki są przeciążone informacjami, przepracowane, i zewsząd atakowane nowymi kursami, szkołami, zachęcane do podejmowania dodatkowych aktywności.

Czy to są cudowne dzieci, posiadające ponadprzeciętne zdolności?

Czy piętnaście, dwadzieścia lat temu dzieci nie miały tylu talentów i zainteresowań?

Moim zdaniem nie ma znaczącej różnicy w umiejętnościach dzieci z tych pokoleń. Po prostu dwadzieścia lat temu zamiast tabletów były liczydła, zamiast gier na konsoli – puzzle, a zamiast zajęć karate najczęściej wystarczał trzepak na podwórku.

Jednak mogę stwierdzić z całą pewnością – dzieci mają chłonne umysły, posiadają ciekawość świata, która w tym wieku nie jest jeszcze tak ograniczona procedurami, powinnościami itp. I pod tym względem – są cudowne. Postęp technologiczny umożliwił większy, i szybszy dostęp do informacji, zabaw, dodatkowych zajęć – a dzieci korzystają z tego bo chcą się uczyć.

Czytanie to przyjemność

Każde zajęcia z szybkiego czytania i zapamiętywania to nowa przygoda, a każde dziecko to nowe wyzwanie. Prowadzeniu tych zajęć towarzyszy poczucie sensu – kiedy widzę, że informacje które przekazuję powodują zaciekawienie, błysk w oku i uśmiech na twarzy moich uczniów. Dzieci które ćwiczą gimnastykę oka, poszerzanie pola widzenia czy spostrzegawczość – z jednej strony dobrze się bawią, a z drugiej – widzą wyraźne korzyści, które przekładają się na naukę i wykonywanie codziennych czynności.

Ewa Bensz
Ewa Bensz – Pedagog, trener, nauczyciel akademicki.

Od 10 lat związana z edukacją, prowadzi zarówno grupowe jak i indywidualne treningi kreatywności, warsztaty oraz kursy technik pamięciowych i szybkiego czytania, konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży. Jest trenerem rad pedagogicznych w obszarze neurodydaktyki i metodyki nauczania, oraz superwizorem placówek edukacyjnych z zakresu kreatywności i metod aktywizujących.
Jej największą pasją jest nauczanie najmłodszych – pracuje z dziećmi, które mają problemy z nauką, są zagrożone dysleksją, wykluczeniem społecznym, z deficytami uwagi.
Regularnie publikuje artykuły z zakresu doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości i efektywnego uczenia się w mediach tradycyjnych i internetowych, m.in.: Dziennik Zachodni, Gazeta Wyborcza, natemat.pl. Interesuje się tematyką neurodydaktyki, prowadzi badania naukowe związane z efektywnością pamięci i percepcją.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP na kierunku Pedagogika, obecnie studiuje z pasją Psychologię kliniczną dzieci i młodzieży na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Kwalifikacje trenerskie uzyskała w ramach Szkoły Trenerów Grupy Trop, oraz projektu Eurotrener realizowanego przez CSiRO Meritum w Katowicach. Certyfikowany trener technik pamięciowych i szybkiego czytania ECU Efekt. Jest prelegentką konferencji poświęconych tematyce doradztwa zawodowego, psychologii oraz neuropsychologii; m.in.: II Międzynarodowego Sympozjum Neurodydaktyki Uniwersytetu Śląskiego, Konferencji Brainstorm Uniwersytetu Warszawskiego, W stronę człowieka – Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii i Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ewa Bensz on Facebook