Autyzm w szkole

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu: Autyzm w szkole, w dziale porad ekspertów portalu Silesia Dzieci. Prezentujemy tak kilka prostych zasad, które mogą ułatwić dziecku z ASD powrót do szkolnej społeczności. Nowy rok szkolny to zmiana nawyków, być może nowe miejsce, nowi nauczyciele i nowe grono znajomych.

Oprócz tego niewygodne krzesła, mnóstwo zapachów i dźwięków, które nierzadko dla naszego dziecka ze spektrum stają się nie do wytrzymania. Do tego jeszcze zadania domowe, nauka do sprawdzianów i pakowanie plecaka… wydaje się, że są to standardowe i oczywiste czynności – mogą one jednak stanowić trudność, szczególnie wtedy, kiedy oznaczają zmianę przyjętych schematów.

Możemy jednak stopniowo oswajać dziecko z nową sytuacją, pomóc mu w zrozumieniu szkolnego systemu. Zapraszamy do lektury artykułu tutaj.

Ewa Bensz
Ewa Bensz-Smagała – psycholog dziecięcy, oligofrenopedagog.

Od 2008 roku związana z edukacją, specjalizuje się w pracy z dziećmi z problemami edukacyjnymi, realizuje ścieżkę licencyjną w kierunku terapeuty behawioralnego.
Oprócz pracy w charakterze trenera technik pamięciowych w Lucky Mind, związana jest zawodowo z dwoma instytucjami: Centrum Terapii Behawioralnej w Gliwicach - gdzie prowadzi terapię dzieci ze spektrum autyzmu, oraz Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową - jako pracownik naukowo-dydaktyczny katedry Psychologii.
Jest trenerem rad pedagogicznych w obszarze neurodydaktyki i metodyki nauczania, oraz superwizorem placówek edukacyjnych z zakresu kreatywności i metod aktywizujących.
Jej największą pasją jest nauczanie najmłodszych – pracuje z dziećmi, które mają problemy z nauką, są zagrożone dysleksją, wykluczeniem społecznym, z deficytami uwagi.
Regularnie publikuje artykuły z zakresu neurodydaktyki i efektywnego uczenia się w mediach tradycyjnych i internetowych, m.in.: Dziennik Zachodni, Gazeta Wyborcza, natemat.pl. Interesuje się tematyką kreatywności, prowadzi badania naukowe związane z efektywnością pamięci i percepcją.
Ewa Bensz on Facebook