Akademia Zarządzania – zapraszamy na szkolenie

W ramach projektu szkoleniowego Akademia Zarządzania Lider Biznesu organizowanego przez Firmę Dea Trening oraz Wyższą Szkołę Humanitas, poprowadzimy moduł dotyczący kreatywności w biznesie.

Serdecznie zapraszamy do udziału menedżerów i właścicieli firm, którzy chcą nabyć nową wiedzę  i umiejętności m.in. z zakresu prawa pracy, komunikacji, kreatywności czy etykiety w biznesie. Program szkolenia został przygotowany i zaprojektowany tak, aby kompleksowo przedstawić najważniejsze zagadnienia prowadzenia firmy i zarządzania zespołem. Zajęcia prowadzone w małych warsztatowych grupach pozwolą na wymianę doświadczeń, dyskusję oraz efektywne i skuteczne przyswojenie nowych umiejętności. Spotkania prowadzone przez ekspertów, praktyków i właścicieli firm.

Zapraszamy!

Szczegółowe informacje i zapisy tutaj.

 

Ewa Bensz
Ewa Bensz – Pedagog, trener, nauczyciel akademicki.

Od 10 lat związana z edukacją, prowadzi zarówno grupowe jak i indywidualne treningi kreatywności, warsztaty oraz kursy technik pamięciowych i szybkiego czytania, konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży. Jest trenerem rad pedagogicznych w obszarze neurodydaktyki i metodyki nauczania, oraz superwizorem placówek edukacyjnych z zakresu kreatywności i metod aktywizujących.
Jej największą pasją jest nauczanie najmłodszych – pracuje z dziećmi, które mają problemy z nauką, są zagrożone dysleksją, wykluczeniem społecznym, z deficytami uwagi.
Regularnie publikuje artykuły z zakresu doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości i efektywnego uczenia się w mediach tradycyjnych i internetowych, m.in.: Dziennik Zachodni, Gazeta Wyborcza, natemat.pl. Interesuje się tematyką neurodydaktyki, prowadzi badania naukowe związane z efektywnością pamięci i percepcją.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP na kierunku Pedagogika, obecnie studiuje z pasją Psychologię kliniczną dzieci i młodzieży na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Kwalifikacje trenerskie uzyskała w ramach Szkoły Trenerów Grupy Trop, oraz projektu Eurotrener realizowanego przez CSiRO Meritum w Katowicach. Certyfikowany trener technik pamięciowych i szybkiego czytania ECU Efekt. Jest prelegentką konferencji poświęconych tematyce doradztwa zawodowego, psychologii oraz neuropsychologii; m.in.: II Międzynarodowego Sympozjum Neurodydaktyki Uniwersytetu Śląskiego, Konferencji Brainstorm Uniwersytetu Warszawskiego, W stronę człowieka – Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii i Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ewa Bensz on Facebook